Studiested - Folkeuniversitetets helsefagskole Elverum

Studiestednr: 218
Organisasjonsnummer: 974134020
Postnummer: 2318
Postadresse: Vangsvn. 121
Telefon: 40008330
E-post: post.innlandet@folkeuniversitetet.no
Nettside: http://www.folkeuniversitetet.no