Studiested - Folkeuniversitetets helsefagskole Rena

Studiestednr: 217
Organisasjonsnummer: 971438673
Postnummer: 2318
Postadresse: Vangsvn.121
Telefon: 40008330
E-post: post.innlandet@folkeuniversitetet.no
Nettside: http://www.folkeuniversitetet.no