Studiested - Kongsvinger

Studiestednr: 214
Postnummer: 2011
Postadresse: Otervn. 26
Telefon: 46411551
E-post: post.innlandet@folkeuniversitetet.no
Nettside: http://www.folkeuniversitetet.no