Studiested - Fagskulen i Sogn og Fjordane, maritim avdeling Måløy

Studiestednr: 193
Organisasjonsnummer: 995571129
Postnummer: 6718
Postadresse: Nedre Tennebø
Telefon: 41530690
E-post: postmottak.fagskulen@sfj.no
Nettside: http://www.fagskulen.no