Studiested - Pegasus Helikopterskole

Studiestednr: 180
Organisasjonsnummer: 939106014
Postnummer: 3728
Postadresse: Flyplassveien 121 Skien Lufthavn
Telefon: 99504020
E-post: skolepost@pegasus-as.no
Nettside: http://www.pegasus-as.no