Studiested - Fagskolen Oslo Akershus

Studiestednr: 148
Organisasjonsnummer: 912186989
Postnummer: 0127
Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten Fagskolen Oslo Akershus Postboks 6127 Etterstad 0602 Oslo
Telefon: 09874
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Nettside: http://fagskolen.oslo.no/