Studiested - Karmsund videregående skole

Studiestednr: 125
Organisasjonsnummer: 974624591
Postnummer: 5506
Postadresse: Postboks 4033, 5506 Haugesund
Telefon: 51922000
E-post: karmsund-vgs@rogfk.no
Nettside: http://www.karmsund.vgs.no