Studiested - Fagskolen i Ålesund

Studiestednr: 112
Postnummer: 6009
Postadresse: PB 5077 Larsgården 6021 ÅLESUND
Telefon: 70761700
E-post: fials@mrfylke.no
Nettside: http://www.fials.no