Dataspesifikasjon

Last ned dataspesfikasjonen (PDF)

Det oppfordres til å benytte informasjonen i tabelldokumentasjonen som veiledning til rapporteringen, da denne blir kontinuerlig presisert og oppdatert på grunnlag av tilbakemeldinger til DBH-F fra skoletilbydere og fagskoler.

Vi lenker også til den opprinnelige dataspesifikasjonen som ble sendt ut som en del av Kunnskapsdepartementets brev. Spesifikasjonen skal dekke statistikkbehovene til flere sentrale aktører i fagskolesektoren. Databasen for statistikk om fagskoleutdanning skal levere data til SSB og Lånekassen, og i tillegg dekke behovene for statistikk til styring og analyser for NOKUT, Kunnskapsdepartementet og fagskolene selv, i tillegg til studenter, media og andre aktører som har interesse for fagskolesektoren.