Fagskole - Frelsesarmeens offisersskole AS

Skolenr: 91
Organisasjonsnummer: 924357541
Postnummer: 1516
Postadresse: Strandpromenaden 179
Besøksadresse: Strandpromenaden 179
Telefon: 69911080
E-post: offisersskolen@frelsesarmeen.no
Nettside: http://www.frelsesarmeen.no/offisersskolen

Underenheter

Studiested Studiestednr
Frelsesarmeens offiserskole AS 94