Fagskole - Frelsesarmeens offiserskole

Skolenr: 91
Organisasjonsnummer: 999044352
Postnummer: 1516
Postadresse: Strandpromenaden 179
Besøksadresse: Strandpromenaden 179
Telefon: 69911080
E-post: post@jeloy.fhs.no
Nettside: http://www.frelsesarmeen.no/offisersskolen

Underenheter

Studiested Studiestednr
Frelsesarmeens offiserskole 94