Fagskole - Det tverrfaglige kunstinstitutt

Skolenr: 89
Organisasjonsnummer: 988204447
Postnummer: 1319
Postadresse: Postboks 199, Bekkestua
Besøksadresse: Hans Burums vei 30, 1357 Bekkestua
Telefon: 91604852
E-post: post@kunstskole.com
Nettside: http://www.kunstskole.com

Underenheter

Studiested Studiestednr
Det tverrfaglige kunstinstitutt 213