Fagskole - Norges grønne fagskole - Vea

Skolenr: 82
Organisasjonsnummer: 974724642
Postnummer: 2390
Postadresse: Turistveien 92
Besøksadresse: Turistveien 92
Telefon: 62362600
E-post: vea@vea-fs.no
Nettside: https://www.vea-fs.no

Underenheter

Studiested Studiestednr
Norges grønne fagskole - Vea 80
Mære Landbruksskole 494