Fagskole - Levanger Fagskole

Skolenr: 69
Organisasjonsnummer: 817920632
Postnummer: 7600
Postadresse: Kirkegt. 1
Besøksadresse: Kirkegt.1
Telefon: 74174900
E-post: postmottak.levangervgs@trondelagfylke.no
Nettside: https://web.trondelagfylke.no/levanger-videregaende-skole/Andre_utdanningstilbud/levanger-fagskole/#

Underenheter

Studiested Studiestednr