Fagskole - Levanger Fagskole

Skolenr: 69
Organisasjonsnummer: 999612415
Postnummer: 7600
Postadresse: Kirkegt. 1
Besøksadresse: Kirkegt.1
Telefon: 74086000
E-post: levanger.vgs.@ntfk.no
Nettside: http://www.levanger.vgs.no

Underenheter

Studiested Studiestednr
Levanger Fagskole 76