Fagskole - Hordaland helsefagskole

Skolenr: 42
Organisasjonsnummer: 915828051
Postnummer: 5649
Postadresse: Postboks 113
Besøksadresse: 5640 Eikelandsosen
Telefon: 56580900
E-post: helsefagskole@hfk.no
Nettside: http://skole.hfk.no/nn-NO/skole/fusavgs/studietilbud/helse--og-oppvekstfag/hordaland-helsefagskole/

Underenheter

StudiestedStudiestednr
Nordnes 41
Fusa 263
Fitjar 264
Stend 266
Odda 351
Voss 413
Knarvik 414
Stord 415
Kvinnherad 417