Fagskole - Høyskolen Kristiania - fagskolestudier

Skolenr: 40
Organisasjonsnummer: 954831604
Postnummer: 0107
Postadresse: Postboks 1190 Sentrum, 0107 Oslo
Besøksadresse: Kirkegaten 24
Telefon: 22596000
E-post: info@kristiania.no
Nettside: http://kristiania.no

Underenheter

StudiestedStudiestednr
Høyskolen Kristiania - fagskolestudier, avd. Stavanger 35
Høyskolen Kristiania - fagskolestudier, avd. Bergen 36
Høyskolen Kristiania - fagskolestudier, avd. Trondheim 37
Høyskolen Kristiania - fagskolestudier, avd. Oslo 38
Høyskolen Kristiania Nettstudier 397