Fagskole - Fagskolen Kristiania

Skolenr: 40
Organisasjonsnummer: 998632307
Postnummer: 0107
Postadresse: Postboks 1190 Sentrum, 0107 Oslo
Besøksadresse: Kirkegaten 24
Telefon: 22596000
E-post: info@kristiania.no
Nettside: https://kristiania.no/fagskolen-kristiania

Underenheter

Studiested Studiestednr
Fagskolen Kristiania, avd. Bergen 36
Fagskolen Kristiania, avd. Oslo 38
Fagskolen Kristiania Nettstudier 397