Fagskole - Fagskolen i Agder

Skolenr: 27
Organisasjonsnummer: 923589182
Postnummer: 4877
Postadresse: Lillesandsveien 39
Besøksadresse: Lillesandsveien 39
Telefon: 37402700
E-post: post@sorlandetsfagskole.no
Nettside: http://www.sorlandetsfagskole.no/

Underenheter

Studiested Studiestednr
Fagskolen i Agder Campus Grimstad 22
Fagskolen i Agder Campus Kristiansand 457