Fagskole - Sørlandets fagskole

Skolenr: 27
Organisasjonsnummer: 974573946
Postnummer: 4877
Postadresse: Lillesandsveien 39
Besøksadresse: Lillesandsveien 39
Telefon: 37402700
E-post: post@sorlandetsfagskole.no
Nettside: http://www.sorlandetsfagskole.no/

Underenheter

Studiested Studiestednr
Sørlandets fagskole 22
Fagskolen i Agder studiested Kristiansand 457