Fagskole - KBT-fagskole

Skolenr: 218
Organisasjonsnummer: 924519991
Postnummer: 7011
Postadresse: Kjøpmannsgata 33, 7011 Trondheim
Besøksadresse: Kjøpmannsgata 33
Telefon: 73842375
E-post: fagskole@kbtmidt.no
Nettside: https://www.kbtfagskole.no/

Underenheter

Studiested Studiestednr
Trondheim 491