Fagskole - Fagskolen Vestfold og Telemark

Skolenr: 215
Organisasjonsnummer: 921227062
Postnummer: 3702
Postadresse: Postboks 2844, 3702 Skien
Besøksadresse: Kjølnes ring 26, 3918 Porsgrunn
Telefon: 35917750
E-post: fagskolen@vtfk.no
Nettside: https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no

Underenheter

Studiested Studiestednr
Studiested Porsgrunn 77
Studiested Horten 269
Notodden videregående skole 465
Norsk industriarbeidermuseum 466