Fagskole - Fagskolen Rogaland

Skolenr: 212
Organisasjonsnummer: 971045698
Postnummer: 4001
Postadresse: Tjuvholmveien 40
Besøksadresse: Tjuvholmveien 40
Telefon: 51500300
E-post: fagskolen@skole.rogfk.no
Nettside: http://www.rogfk.no/fagskolen

Underenheter

Studiested Studiestednr
Studiested Kalhammaren 123
Studiested Haugesund 463
Studiested Tanke Sviland 464