Fagskole - Høyskolen Kristiania - fagskolestudier

Skolenr: 211
Organisasjonsnummer: 954831604
Postnummer: 7011
Postadresse: Kjøpmannsgata 65
Besøksadresse: Kjøpmannsgata 65
Telefon: 22596000
E-post: info@kristiania.no
Nettside: https://kristiania.no

Underenheter

Studiested Studiestednr
Høyskolen Kristiania - fagskolestudier, avd. Trondheim 37