Fagskole - MedLearn AS

Skolenr: 209
Organisasjonsnummer: 990481652
Postnummer: 0129
Postadresse: Postboks 6674 St. Olavs Plass
Besøksadresse:
Telefon: 67588800
E-post: post@nki.no
Nettside: http://www.nki.no/

Underenheter

Studiested Studiestednr
MedLearn AS 439
MedLearn AS, Vadsø 458
Internett og Finnmark 478