Fagskole - Fagskolen i Hordaland

Skolenr: 207
Organisasjonsnummer: 974557525
Postnummer: 5005
Postadresse: Postboks 1876 Nordnes
Besøksadresse: Haugeveien 28
Telefon: 55337800
E-post: post.fih@hfk.no
Nettside: http://www.hordaland.no/fagskole

Underenheter

Studiested Studiestednr
Nordnes 407
Nygård 408
Hjeltnes 409
Voss 410
Austevoll 411
Fusa 412
Stord 416
Fitjar 433
Stend 434
Odda 435
Knarvik 436
Kvinnherad 437