Fagskole - Fagskolen i Hordaland

Skolenr: 207
Organisasjonsnummer: 974557525
Postnummer: 5005
Postadresse: Postboks 1876 Nordnes
Besøksadresse: Haugeveien 28
Telefon: 55337800
E-post: post.fih@hfk.no
Nettside: www.hfk.no/fagskole

Underenheter

Studiested Studiestednr
Fagskolen i Hordaland Studiested Nordnes 407
Fagskolen i Hordaland Studiested Nygård 408
Fagskolen i Hordaland Studiested Hjeltnes 409
Fagskolen i Hordaland Studiested Voss 410
Fagskolen i Hordaland Studiested Austevoll 411
Fusa 412
Stord 416
Fitjar 433
Stend 434
Odda 435
Knarvik 436
Kvinnherad 437
Fagskolen i Hordaland studiested Austrheim 508