Fagskole - Nordkapp maritime fagskole

Skolenr: 195
Organisasjonsnummer: 915039179
Postnummer: 9751
Postadresse: Postboks 173
Besøksadresse: Klubben 9 Honningsvåg
Telefon: 78964900
E-post: nordkapp.vgs@tffk.no
Nettside: http://www.nordkapp.vgs.no

Underenheter

Studiested Studiestednr
Nordkapp maritime fagskole 309