Fagskole - Ytre Namdal fagskole

Skolenr: 194
Organisasjonsnummer: 817920632
Postnummer: 7900
Postadresse: Hansvikveien 3
Besøksadresse: Hansvikveien 3
Telefon: 74176700
E-post: postmottak.ytrenamdalvgs@trondelagfylke.no
Nettside: http://ynf.no

Underenheter

Studiested Studiestednr