Fagskole - Trondheim fagskole

Skolenr: 181
Organisasjonsnummer: 974558173
Postnummer: 7091
Postadresse: Ladehammerveien 6, 7041 Trondheim
Besøksadresse: Ladehammerveien 6, 7041 Trondheim
Telefon: 73870500
E-post: postmottak.strinda@stfk.no
Nettside: http://www.fagskole.no

Underenheter

Studiested Studiestednr
Trondheim fagskole 267
Byasen fagskole 370