Fagskole - Chr. Thams fagskole

Skolenr: 180
Organisasjonsnummer: 974558122
Postnummer: 7332
Postadresse: Løkkenveien 117
Besøksadresse: Løkkenveien 117
Telefon: 72495200
E-post: postmottak.meldal@stfk.no
Nettside: http://thamsfagskole.no

Underenheter

Studiested Studiestednr
Chr. Thams fagskole 258