Fagskole - Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet

Skolenr: 179
Organisasjonsnummer: 974799170
Postnummer: 5020
Postadresse: Postboks 7030
Besøksadresse: Skålevikveien 60 5178 Loddefjord
Telefon: 55587500
E-post: dykkerutdanningen@hib.no
Nettside: http://www.hib.no/dykkerutdanningen/

Underenheter

Studiested Studiestednr
Dykkerutdanningen 310