Fagskole - Gauldal fagskole

Skolenr: 178
Organisasjonsnummer: 974557983
Postnummer: 7291
Postadresse: Postboks 115 , 7291
Besøksadresse: Basmoen 7 7290
Telefon: 73866555
E-post: postmottak.gauldal@stfk.no
Nettside: http://www.gauldal.vgs.no/

Underenheter

Studiested Studiestednr
Gauldal fagskole 255