Fagskole - Fredrikstad FagAkademi AS

Skolenr: 175
Organisasjonsnummer: 973871102
Postnummer: 1671
Postadresse: Stadion 7
Besøksadresse: Stadion 7, 1671 Kråkerøy
Telefon: 69366200
E-post: post@ffa.no
Nettside: http://www.ffa.no/

Underenheter

StudiestedStudiestednr
Fredrikstad FagAkademi, Fredrikstad 252