Fagskole - Menighetsbibelskolen

Skolenr: 174
Organisasjonsnummer: 888932232
Postnummer: 3201
Postadresse: Boks 113, 3201 Sandefjord
Besøksadresse: Florsgate 1 b, Sandefjord
Telefon: 90536295
E-post: post@mbs-bibelskole.no
Nettside: http://www.mbs-bibelskole.no/

Underenheter

Studiested Studiestednr
MBS-Ut i tjeneste 248
Menighetsbibelskolen avdeling Kristiansand 399