Fagskole - Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole

Skolenr: 168
Organisasjonsnummer: 974793741
Postnummer: 9498
Postadresse: Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole, postboks 3120, 9498 Harstad
Besøksadresse: Stangnesveien 39
Telefon: 77019100
E-post: post.stangnes@troms.vgs.no
Nettside: http://www.stangnes.vgs.no

Underenheter

Studiested Studiestednr
Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole 239