Fagskole - Fagskolen Troms, avdeling Tromsø

Skolenr: 165
Organisasjonsnummer: 999576974
Postnummer: 9276
Postadresse: Fagskolen Troms, avdeling Tromsø, skolested maritime, postboks 3374, 9276 Tromsø
Besøksadresse: Sommerfeldtsgt 74-76
Telefon: 77793100
E-post: post@nettfagskolen.no
Nettside: http://www.nettfagskolen.no

Underenheter

Studiested Studiestednr
Fagskolen i Troms avd. Tromsø, studiested Maritime 240
Fagskolen i Troms, avd. Tromsø 398