Fagskole - Fagskulen i Sogn og Fjordane

Skolenr: 140
Organisasjonsnummer: 995177587
Postnummer: 6802
Postadresse: Postboks 384
Besøksadresse: Sanderplassen 14
Telefon: 41530690
E-post: postmottak.fagskulen@sfj.no
Nettside: http://www.fagskulen.no

Underenheter

Studiested Studiestednr
Fagskulen i Sogn og Fjordane, maritim avdeling Måløy 193
Fagskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Førde 194