Fagskole - Nordland kunst- og filmfagskole

Skolenr: 135
Organisasjonsnummer: 976248023
Postnummer: 8309
Postadresse: PB 49
Besøksadresse: Tore Hjortsgate 24
Telefon: 76066360
E-post: kfilm-post@vgs.nfk.no
Nettside: http://www.kunstfilm.no

Underenheter

Studiested Studiestednr
Nordland kunst- og filmfagskole 177