Fagskole - Steinkjer fagskole

Skolenr: 133
Organisasjonsnummer: 817920632
Postnummer: 7716
Postadresse: Postboks 2112, Sørsileiret, 7708 Steinkjer
Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer
Telefon: 74176100
E-post: postmottak.steinkjervgs@trondelagfylke.no
Nettside: https://web.trondelagfylke.no/steinkjer-videregaende-skole/steinkjer-fagskole/steinkjer-fagskole/

Underenheter

Studiested Studiestednr