Fagskole - Steinkjer fagskole

Skolenr: 133
Organisasjonsnummer: 974560801
Postnummer: 7716
Postadresse: Postboks 2112, Sørsileiret, 7708 Steinkjer
Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer
Telefon: 74114500
E-post: steinkjer.fagskole@ntfk.no
Nettside: www.steinkjerfagskole.no,www.tf-nett.no

Underenheter

Studiested Studiestednr
Steinkjer fagskole 223