Fagskole - Fagskolen Oslo Akershus

Skolenr: 130
Organisasjonsnummer: 912186989
Postnummer: 0127
Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten Fagskolen Oslo Akershus Postboks 6127 Etterstad 0602 Oslo
Besøksadresse: Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12
Telefon: 09874
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Nettside: http://fagskolen.oslo.no/

Underenheter

Studiested Studiestednr
Fagskolen Oslo Akershus 148
Rud videregående skole 357
Strømmen videregående skole 358
Bjørkelangen videregående skole 359
Vestby videregående skole 422