Fagskole - AOF Hordaland - Sogn og Fjordane

Skolenr: 127
Organisasjonsnummer: 974164302
Postnummer: 5010
Postadresse: Bergen
Besøksadresse: Teatergaten 34
Telefon: 55309050
E-post: hordaland@aof.no
Nettside: http://www.hordaland.aof.no

Underenheter

StudiestedStudiestednr
AOF Hordaland - Sogn og Fjordane 129