Fagskole - Fagskolen i Ålesund

Skolenr: 107
Organisasjonsnummer: 874576662
Postnummer: 6009
Postadresse: PB 5077 Larsgården 6021 ÅLESUND
Besøksadresse: Fogd Greves veg 9
Telefon: 70761700
E-post: fials@mrfylke.no
Nettside: http://www.fials.no

Underenheter

Studiested Studiestednr
Fagskolen i Ålesund 112