Dokumentasjonen av datainnholdet i DBH er knyttet til tabeller som tilsvarer det formatet DBH får inn data på. For dokumentrapporteringer er dokumentasjonen knyttet til maler og oppsett fra Kunnskapsdepartementet.

Oversikt over dokumenter som rapporteres til DBH.

Studentdata

1. Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid

Økonomidata

1. Ledelseskommentarer
2. Oppgjørspakke for Observatoriefondet
3. Oppgjørspakke for Tøyenfondet
4. Oppgjørspakke økonomi
5. Rapportering studentsamskipnader XLSX-icon
6. Regnskapsdata og nøkkeltall for høyskolen
7. Riksrevisjonens beretning
8. Årsregnskap for høyskolen med styrets årsberetning og revisors beretning
9. Årsregnskap for selskapet med styrets årsberetning og revisors beretning
10. Årsregnskap for studentsamskipnaden med styrets årsberetning og revisors beretning
11. Gaver og gave-forsterkninger XLSX-icon
12. Kapitalregnskapet XLSX-icon

Andre data

1. Ambisjonsnivå universitetsmuseene XLSX-icon
2. Særattestasjon, private høyskoler DOCX-icon
3. Utdanningsinstitusjon og samskipnaden XLSX-icon
4. Årsrapport DOCX-icon

Leter du etter vedlegg med stillingskoder, landkoder eller språkkoder? Se oversikt over dokumentasjonssidene.