Dokumentasjonen av datainnholdet i DBH er knyttet til tabeller som tilsvarer det formatet DBH får inn data på. For dokumentrapporteringer er dokumentasjonen knyttet til maler og oppsett fra Kunnskapsdepartementet.

Organisasjon

Rapporteres av

1. Data registreres av NSD
2. Data registreres av NSD på bakgrunn av opplysninger fra institusjonene
3. Samtlige institusjoner
4. Samtlige institusjoner

Studietilbud

1. Samtlige institusjoner
2. Samtlige institusjoner
3. Samtlige institusjoner
4. Samtlige institusjoner
5. Samtlige institusjoner
6. Samtlige institusjoner som har fellesgrader

Studentdata

1. Samtlige institusjoner
2. Samtlige institusjoner
3. Samtlige institusjoner
4. Samtlige institusjoner
5. Samtlige institusjoner
6. Samtlige institusjoner
7. Institusjoner som kan ta ut data fra et studieadministrativt system
8. Institusjoner som tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning
9. Institusjoner som tilbyr grunnskolelærerutdanning
10. Samtlige institusjoner
11. Samtlige institusjoner

Doktorgradsdata

1. Samtlige institusjoner som er akkreditert for tildeling av ph.d.-grad
2. Samtlige institusjoner som er akkreditert for tildeling av ph.d.-grad
3. Samtlige institusjoner som er akkreditert for tildeling av ph.d.-grad

Økonomidata

1. Statlige institusjoner
2. Statlige institusjoner
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Publiseringsdata

1. Samtlige institusjoner

Personaldata

1. Samtlige institusjoner
2. Institusjoner som har tilsatte i innstegsstillinger

Andre data

1. Statlige institusjoner
2. Nasjonalbiblioteket
3. Statlige institusjoner

Leter du etter vedlegg med stillingskoder, landkoder eller språkkoder? Se oversikt over dokumentasjonssidene.