Gjennomføring og frafall(sektornivå)

Definisjon

Det er laget fire rapporter som belyser gjennomføring og frafall av studenter i høyere utdanning. Rapport 1 og 2 viser dette ved den enkelte institusjon. I rapportene 3 og 4 er studentdataene koblet på tvers av institusjonene, noe som gir et litt annet bilde, blant annet at gjennomføring øker og frafall reduseres. Studenttall kan vises som reelle tall eller som prosentandel.

Datagrunnlag

Startkull (studentpopulasjonen) er basert på institusjonens innrapportering av personer møtt til studiestart i tabellen med søknadsdata . Dersom en person er registrert møtt på mer enn ett studieprogram på samme institusjon, teller vedkommende med mer enn én gang.

Dataene fordeles på fakultetet, instituttet og studieprogrammet som studenten var møtt på.

Type utdanninger som inngår i rapportene:

 • 3-årig bachelor
  Programmet studenten er møtt til må ha studienivå B3 og være på 180 studiepoeng og organisert på fulltid, dvs. gå over 3 år (6 semestre) som normert studietid.
 • 4-årig bachelor og yrkesutdanning
  Programmet studenten er møtt til må ha studienivå B4 eller YU og være på 240 studiepoeng og organisert på fulltid, dvs. gå over 4 år (8 semestre) som normert studietid.
 • 2-årig master
  Programmet studenten er møtt til må ha studienivå M2 eller ME. Programmet må være på 120 studiepoeng og organisert på fulltid, dvs. gå over 2 år (4 semestre) som normert studietid.
 • 5-årig integrert master
  Programmet studenten er møtt til må ha studienivå M5 eller PR. Programmet må være på 300 studiepoeng, samt organisert på fulltid, dvs. gå over 5 år (10 semestre) som normert studietid.
 • 6-årig profesjonsstudium
  Programmet studenten er møtt til må ha studienivå PR. Programmet må være på 360 studiepoeng, samt organisert på fulltid, dvs. gå over 6 år (12 semestre) som normert studietid.

Omorganiseringer i UH-sektoren. Det er lagt inn valg for organisering der tidsserien viser institusjonene sammenslått («Institusjon sammenslått-»)

Beregninger

Startkull


Antall studenter som starter en gitt utdanning.

Fullført på normert tid


Antall studenter fra startkullet som har fullført studieprogrammet på egen institusjon eller på en annen institusjon innenfor samme type utdanning. Grensen for normert tid settes slik at personen må være innrapportert senest for høstsemesteret det aktuelle året, og dato for oppnåelse må være senest 30. september.

 • Fullført på normert tid
  Antall studenter som har fullført utdanningen til normert tid.
 • Fullført +1
  Antall studenter som har fullført utdanningen ett år etter normert tid.
 • Fullført +2
  Antall studenter som har fullført utdanningen to år etter normert tid.

Studerer


Antall studenter fra startkullet som ikke har fullført studieprogrammet på egen institusjon eller på en annen institusjon, men som fremdeles er registrert som student på en av institusjonene innenfor samme type utdanning. Studenter med permisjon regnes i denne kategorien.

 • Studerer
  Antall studenter som ikke har fullført utdanningen til normert tid, men som fremdeles er registrert ved institusjonen på dette tidspunktet.
 • Studerer +1
  Antall studenter som ikke har fullført utdanningen ett år etter normert tid, men som fremdeles er registrert ved institusjonen på dette tidspunktet.
 • Studerer +2
  Antall studenter som ikke har fullført utdanningen to år etter normert tid, men som fremdeles er registrert ved institusjonen på dette tidspunktet.

Frafall


Antall studenter fra startkullet som ikke har fullført et studieprogram på egen institusjon eller på en annen institusjon, og som heller ikke er registrert student ved noen av institusjonene innenfor samme type utdanning.

 • Frafall
  Antall studenter som ikke har fullført utdanningen til normert tid, og som heller ikke er registrert student ved institusjonen på dette tidspunktet.
 • Frafall +1
  Antall studenter som ikke har fullført utdanningen ett år etter normert tid, og som heller ikke er registrert student ved institusjonen på dette tidspunktet.
 • Frafall +2
  Antall studenter som ikke har fullført utdanningen to etter normert tid, og som heller ikke er registrert student ved institusjonen på dette tidspunktet.