kurs_emne_endring_studietilbud

Definisjon

Rapporten viser studieprogrammer og emner som innrapporteres av institusjonene for hvert semester. Merk at ikke alle studieprogrammer har aktive studenter. For mer informasjon, se forklaring av tabellene Studieprogram og Emner. Variabelen Studium benyttes for å kategorisere studieprogrammene iht. ulike typer fag.

Studieprogrammer kan fordeles på tilbudstatus, som beskrevet under:

Tilbudstatus Beskrivelse
Fremtidig Studieprogram som enda ikke er startet opp.
Nytt Studieprogram som startes et gitt semester.
Løpende Studieprogram som er aktivt.
Utgående Studieprogram som er i sitt siste semester.
Avviklet Studieprogram som ikke lenger er aktivt.