kurs_emne_endring_studietilbud

Definisjon

Rapportene viser studieprogrammer og emner innrapportert av institusjonene per semester. Merk at ikke alle studieprogrammer har aktive studenter.

Studieprogram og emner
Rapporten viser en oversikt over alle studieprogrammer og emner. Resultatene kan fordeles på tilbudstatus, som er nærmere beskrevet her:

Tilbudstatus Beskrivelse
Fremtidig Studieprogram som enda ikke har startet
Løpende Studieprogram som er aktive
Nytt Studieprogram som starter opp nåværende semester
Utgående Studieprogram som er i sitt siste semester
Avviklet Studieprogram som ikke lenger er aktiv

Nye studieprogram
Rapporten viser en oversikt over studieprogrammer som starter opp i nåværende semester.

Utgående studieprogram
Rapporten viser studieprogrammer som er i siste semester.

Avviklede studieprogram
Rapporten viser studieprogrammer som ikke lenger er aktive.

Variabelen studium kategoriserer studieprogrammene iht. fagområder.

For mer informasjon, se tabelldokumentasjon av studieprogram og emne.

Bruk av data

Data som beskriver institusjonenes studieprogrammer representerer grunnlagsopplysninger brukt i studentrapporter og i uttak til KDs tilstandsrapport/etatstyringsmøter. Egenskaper ved programmer benyttes til å aggregere og kategorisere studentdata, som fordeling på finansieringskategorier, studienivå, heltid/deltid etc. Finansieringsopplysningene er spesielt viktig i forhold til uttelling i departementets finansieringsmodell. God datakvalitet er derfor meget viktig.