fakta_stud_eksamensresulteter

Definisjon

Statistikk om eksamensresultaterEksamen Stryk

Antall eksamensbesvarelser som er vurdert, og ikke funnet god nok til bestått.

Eksamen Stryk %

Prosentandel stryk . Defineres som:

stryk*100/ (stryk+bestått)Eksamen Bestått

Defineres som at eksamensbesvarelsen er vurdert, og funnet god nok til bestått.

Eksamen Bestått %

Prosentandel bestått

Eksamen Bestått % ift planlagte

Andel som har bestått i forhold til dem som var eksamensoppmeldt på eksamensdagen.

Eksamen Antall Oppmeldte

Antall eksamensoppmeldinger i aktuelle emner.

Eksamen Antall Fullørte

Antall fullført en eksamensbesvarelser for aktuelle emner, uavhengig av om det ble stryk eller bestått.

Eksamen Antall Trukket

Antall eksamensbesvarelser der kandidaten har trukket seg , uavhengig av om det ble stryk eller bestått.

Eksamen Trukket %

Prosentvis antall trukket.

Eksamen Strøket %

Prosentvis antall stryk.

Bruk av data

Statistikk om eksamensresultater