Årsregnskap for studentsamskipnaden med styrets årsberetning og revisors beretning


Dette rapporteres samlet som en pdf-fil som inneholder:
- Reviderte årsregnskap med noter og tilleggsopplysninger
- Årsmelding
-Revisors beretning
- Konsernregnskap, for studentsamskipnader som er organisert i konsern

Dokuementen må slås sammen til EN pdf-fil, slik at alt kommer med på DBH's sider som en fill

Det er per i dag ikke utarbeidet eksplisitte maler for tabelloppsettet for årsregnskapet.