Likviditetsrapport

Definisjon

Likviditetsrapport

Variablene

Variabel Type
Organisasjonsnr varchar(9)
Årstall int
Periode int
konto varchar(6)
Artskonto int
Inngående balanse decimal(18,5)
Bevegelse decimal(18,5)
Utgående balanse decimal(18,5)

Forklaring til variablene

Organisasjonsnr

Her rapporteres organisasjonsnummeret som er registrert i Enhetsregisteret. Det skal ikke være mellomrom i organisasjonsnummeret.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Periode

Hvilken periode dataene gjelder for.
VerdiBeskrivelse
41. tertial
52. tertial
6Årsoppgjøret, foreløpig
7Årsoppgjøret, endelig
10Styrebehandlet årsregnskap

konto

Kontonr Norges Bank

Artskonto

Artskonto

Inngående balanse

Inngående balanse

Bevegelse

Bevegelse

Utgående balanse

Utgående balanse