Investeringer til FoU-statistikken

Variablene

Variabel Type
Organisasjonsnr varchar(9)
Årstall int
Kontonr char(5)
Kontonavn varchar(100)
Kilde finansiering varchar(8)
Kostnadsted varchar(8)
Sum tomter float
Sum bygg float
Sum vitenskapelig utstyr float
Sum annet float
Sum investeringer float

Forklaring til variablene

Organisasjonsnr

Her rapporteres organisasjonsnummeret som er registrert i Enhetsregisteret. Det skal ikke være mellomrom i organisasjonsnummeret.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Kontonr

Skal oppgies på artsnummer, som er fjerde nivå i kontoplanen

Kontonavn

Teksten som tilhører artsnummeret

Kilde finansiering

Kilde finansiering

Kostnadsted

Kostnadssted

Sum tomter

Sum tomter

Sum bygg

Sum bygg

Sum vitenskapelig utstyr

Sum vitenskapelig utstyr

Sum annet

Sum annet

Sum investeringer

Sum investeringer