Internhandel til FoU-statistikken

Variablene

Variabel Type
Organisasjonsnr varchar(9)
Årstall int
Kontonr char(5)
Kontonavn varchar(100)
Kilde finansiering varchar(8)
Kostnadsted varchar(8)
Belop float

Forklaring til variablene

Organisasjonsnr

Her rapporteres organisasjonsnummeret som er registrert i Enhetsregisteret. Det skal ikke være mellomrom i organisasjonsnummeret.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Kontonr

Skal oppgies på artsnummer, som er fjerde nivå i kontoplanen

Kontonavn

Teksten som tilhører artsnummeret

Kilde finansiering

Kilde finansiering

Kostnadsted

Kostnadssted

Belop

Kronebeløpet som tilhører artsnummeret. Beløpet rapporteres i antall hele kroner, med to desimaler for øre.