Klassifisering av finansieringskilder til FoU-statistikken

Variablene

Variabel Type
Organisasjonsnr varchar(9)
Årstall int
Kilde finansiering varchar(8)
Beskrivelse varchar(250)

Forklaring til variablene

Organisasjonsnr

Her rapporteres organisasjonsnummeret som er registrert i Enhetsregisteret. Det skal ikke være mellomrom i organisasjonsnummeret.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Kilde finansiering

Kilde finansiering

Beskrivelse

Kilde finansiering