Årsrapport

Levering av årsrapport erstatter tidligere rapportering "Rapport og planer".