Institusjonens egne virksomhetsmål

Definisjon

Institusjonene er bedt om å innrapportere sine egne virksomhetsmål. Virksomhetsmålene bidrar til et eller flere sektormål (jmf forklaring av de 5 sektormålene nedenfor)

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Kode virksomhetsmål varchar(10)
Benevnelse virksomhetsmål varchar(1000)
Årstall opprettet smallint
Bidrar til sektormål 1 char(1)
Bidrar til sektormål 2 char(1)
Bidrar til sektormål 3 char(1)
Bidrar til sektormål 4 char(1)
Bidrar til sektormål 5 char(1)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Kode virksomhetsmål

Koden for virksomhetsmålet.

Benevnelse virksomhetsmål

Virksomhetsmålets benevnelse/navn

Årstall opprettet

Årstallet virksomhetsmålet blir opprettet/gjeldende fra

Bidrar til sektormål 1

Virksomhetsmålet bidrar til sektormål 1: Skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov.

Bidrar til sektormål 2

Virksomhetsmålet bidrar til sektormål 2: Skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.

Bidrar til sektormål 3

Virksomhetsmålet bidrar til sektormål 3: Skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskaping

Bidrar til sektormål 4

Virksomhetsmålet bidrar til sektormål 4: Skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle.

Bidrar til sektormål 5

Virksomhetsmålet bidrar til sektormål 5: Gjelder for: NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø skal bygge opp, drive og vedlikeholde museum med vitenskapelige samlinger og utstillinger for publikum.